Policyjny blog Niebiescy997

Informacje, ciekawostki dotyczące służby w Policji

Rekrutacja do Policji, Szkolenia i kursy

Adaptacja zawodowa w Policji

Adaptacja zawodowa w Policji

Adaptacja zawodowa w Policji. Źródło: Zachodniopomorska Policja

Adaptacja zawodowa w Policji odbywa się w okresie służby przygotowawczej funkcjonariusza, w trakcie której policjant przygotowywany jest do wykonywania zadań i czynności służbowych, jak również kształtowane są jego postawy zgodnie z Zasadami Etyki Zawodowej Policjanta. Adaptacja zawodowa w Policji została podzielona na trzy, następujące etapy:

 1. Szkolenie zawodowe podstawowe funkcjonariusza (kurs podstawowy w Policji) w jednostce szkoleniowej Policji,
 2. Praktyki zawodowe odbywane w oddziale prewencji Policji (OPP) lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji (SPPP), gdzie funkcjonariusz zostaje delegowany na czas pełnienia służby – praktyk,
 3. Pełnienie służby w jednostce macierzystej, w której policjant został mianowany na dane stanowisko,

Powyższa definicja adaptacji zawodowej została napisana w oparciu o §1.1. decyzji nr 222 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2016 roku.
W żargonie policyjnym słowo „adaptacja” utożsamiane jest głównie z drugim etapem adaptacji zawodowej, którym jest czasowe delegowanie do pełnienia służby w OPP/SPPP, tak zwane „praktyki zawodowe”.

Organizacja i przebieg adaptacji zawodowej w oddziale prewencji Policji

Adaptacja zawodowa w oddziale prewencji Policji lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji wymaga odbycia 63 służb, co przekłada się na 504 godzin służby i dodatkowo 2 dni zajęć szkoleniowych z zakresu taktyki działania pododdziału zwartego, w trakcie przywracania zbiorowego naruszenia porządku publicznego. Czas delegowania funkcjonariusza wynosi 91 dni. Służby pełnione są w systemie trzyzmianowym, z założenia każda powinna wynosić 8 godzin.

Policjant na czas adaptacji zawodowej zostaje delegowany do OPP/SPPP w garnizonie, w którym znajduje się jego jednostka organizacyjna – komenda. Przykładowo, policjant mianowany na stanowisko służbowe w komendzie miejskiej Policji w Gliwicach będzie odbywał adaptację w OPP Katowice. Praktyką lat ubiegłych wróciła adaptacja zawodowa realizowana w oddziale prewencji Policji w Warszawie, gdzie do jej odbycia wysyłani są funkcjonariusze z ościennych garnizonów, jak również tych, które nie mogą narzekać na duże braki kadrowe.

Adaptacja zawodowa w Policji to dla wielu młodych policjantów jedyna okazja, aby wziąć udział w zabezpieczeniu meczu piłki nożnej.
Funkcjonariusze z oddziału prewencji Policji w Warszawie w trakcie zabezpieczenia meczu piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie. Źródło: Wikimedia

Policjant w pierwszym dniu adaptacji zawodowej w oddziale prewencji Policji zostaje wciągnięty na stan danej kompanii oraz plutonu, z którym odbywa służby adaptacyjne. Na czas delegacji w celu odbycia adaptacji zawodowej funkcjonariuszowi przysługuje zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja na wynos), jak również transport zbiorowy.

Adaptacja zawodowa w OPP/SPPP. Służba w patrolu pieszym

Adaptacja zawodowa w oddziale prewencji Policji lub samodzielnym oddziale prewencji Policji ma na celu pomóc funkcjonariuszowi w nabyciu doświadczenia w trakcie pełnienia służby patrolowej, zwłaszcza w patrolu pieszym. Policjant w trakcie wielokrotnego przemierzania na służbie wyznaczonego rejonu, ujawnia wszelkiego rodzaju wykroczenia porządkowe, jak również drogowe. Przy odrobinie zaangażowania i „policyjnego nosa” zdarza się ujawnić środki odurzające, wówczas młody nabywa doświadczenia w obyciu z osobą zatrzymaną za popełnienie przestępstwa. Pełniąc służbę w patrolu pierwszym funkcjonariusz uczy się podejmować własne interwencje w stosunku do obywateli, stosując wobec nich pełen wachlarz środków.

Adaptacja zawodowa w Policji wiąże się z wieloma służbami w patrolu pieszym.
Adaptacja zawodowa w Policji wiąże się z wieloma służbami w patrolu pieszym. Powstało nawet powiedzenie na tą okoliczność – „nic tak nie cieszy, jak patrol pieszy!”. Źródło: Zachodniopomorska Policja

Imprezy masowe, zgromadzenia publiczne, protesty społeczne

W trakcie adaptacji zawodowej w oddziale prewencji Policji lub SPPP funkcjonariusz niejednokrotnie bierze udział w zabezpieczeniu imprez masowych, zgromadzeń publicznych oraz protestów społecznych, gdzie wielokrotnie działa w pododdziale zwartym Policji, biorąc udział w przywracaniu porządku publicznego w przypadku zbiorowego naruszenia prawa. W tym celu konieczne jest przyswojenie przez policjanta podstaw prawnych używania chemicznych środków obezwładniających, technicznych środków wzmocnienia oraz naboi specjalnych, jak również stosowania w praktyce tych środków. Funkcjonariusz nabywa również wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu podstawowych elementów taktyki działania pododdziałów zwartych, min. zasady formowania tyraliery policyjnej, jak również kordonów.

Tyraliera policyjna. Adaptacja zawodowa w Policji
Młodzi policjanci w trakcie adaptacji zawodowej doskonalą taktykę przemieszczania się w tyralierze policyjnej. Źródło: Zachodniopomorska Policja

Kto nie odbywa adaptacji zawodowej w oddziałach prewencji Policji?

Służby adaptacyjnej w oddziałach prewencji Policji nie odbywa funkcjonariusz, który został mianowany na określone stanowisko w oddziale prewencji Policji lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji, jak również policjant, który przez okres co najmniej 6 miesięcy pełnił służbę w OPP/SPPP, a następnie został przeniesiony do pełnienia służby w innej jednostce Policji.

Funkcjonariusz pełniący służbę w wydziale techniki operacyjnej, będący członkiem personelu lotniczego lub personelu medycznego w OPP/SPPP oraz wykonujący zadania służbowe o szczególnym charakterze, może zostać zwolniony z odbywania adaptacji zawodowej w oddziałach prewencji Policji.

Adaptacja zawodowa – Policja KPP Ostróda

Jak wspominacie swoją adaptację zawodową? Odbywaliście służby adaptacyjne w rodzimym garnizonie, a może w OPP Warszawa-Piaseczno?

Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące adaptacji zawodowej to piszczcie śmiało! Postaram się Wam odpowiedzieć.

WESPRZYJ NAS KAWĄ:
 
Postaw mi kawę na buycoffee.to
   

3 Comments

 1. BetonOpp

  Pamiętam te czasy w 2005, służba kandydacka w OPP warszawka i patrole piesze na bulwarach, działo się!

 2. Soyer

  Gdzie można znaleźć wzór raportu z prośbą o przeniesie adaptacji do np. Legnicy ze względu na samotnie wychowywane dziecko?

 3. Rafał Olesiak

  Jak wygląda zakwaterowanie np.w Warszawie na czas takiej służby?

Leave a Reply

Theme by Anders Norén