Policyjny blog Niebiescy997

Informacje, ciekawostki dotyczące służby w Policji

Informacje, Ruch drogowy

Korytarz życia i jazda na suwak obowiązkowe!

Korytarz życia

Korytarz życia widoczny z lotu ptaka. Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Z dniem 6 grudnia weszła w życie ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w której jasno przedstawiono w jaki sposób ma być tworzony „korytarz życia”, drugi wprowadzony ustawą przepis określa, jak ma wyglądać „jazda na suwak”. Niestosowanie się do nowych przepisów stanowi wykroczenie, za które kierowca może zostać ukarany mandatem karnym.

Korytarz życia – definicja

Korytarz życia – określany również jako korytarz ratunkowy. Jest to metoda stworzenia wolnego przejazdu dla pojazdów służb ratowniczych, takich jak pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna, poprzez przesunięcie się stojących w korku pojazdów w kierunku najbliższych krawędzi drogi wielojezdniowej, w celu umożliwienia szybkiego dojazdu na miejsce zdarzenia drogowego, bądź inną interwencję pilną. Korytarz życia nie może być wykorzystywany przez pozostałych uczestników ruchu drogowego, wyjątkiem są pojazdy służby autostradowej oraz wezwane na miejsce zdarzenia lawety drogowe.

Jak poprawnie uformować korytarz życia

Poruszając się drogą o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku jesteśmy zobowiązani tworzyć korytarz życia w momencie, gdy usłyszymy nadjeżdżający pojazd uprzywilejowany, bądź dostrzeżemy w lusterkach światła błyskowe barwy niebieskiej. Pojazdy znajdujące się na lewym pasie ruchu zjeżdżają do lewej krawędzi jezdni, a pozostali kierujący do prawej krawędzi jezdni. W przypadku jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu korytarz ratunkowy będzie zawsze występować po lewej stronie, tj. pomiędzy lewem pasem ruchu i pasem z nim sąsiadującym. Korytarz ratunkowy to nowość na polskich drogach, w związku z tym należy zachować szczególną ostrożność w trakcie jego tworzenia z uwagi na fakt, że wielu kierowców nie ma jeszcze doświadczenia w tego typu sytuacjach drogowych, zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu – autostrada, droga ekspresowa.

Jak poprawnie uformować korytarz życia
Jak poprawnie uformować korytarz życia. Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Korytarz ratunkowy nie służy do zawracania!

Korytarz ratunkowy znacząco skraca czas dojazdu służb ratunkowych na miejsce zdarzenia drogowego. Zwłoka spowodowana opóźnieniem dotarcia służb może zaważyć na życiu i zdrowiu poszkodowanych osób.
Kierowcy, którzy będą utrudniać swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi w postaci mandatu karnego, bądź skierowaniem sprawy do sądu – wniosek o ukaranie sprawcy wykroczenia.

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu – grzywna do 500 zł i 5 punktów karnych. Kod czynu: D09

Muszę również wspomnieć o marginalnym przypadku, w którym korytarz życia posłużył kierowcom stojącym w korku do zawracania na autostradzie, miało to miejsce 28 sierpnia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Tego typu zachowanie wyczerpuje znamiona przynajmniej dwóch wykroczeń, takich jak spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zawracanie w miejscu niedozwolonym.

Film przedstawiający prawidłowo utworzony korytarz życia

Jazda na suwak – definicja

Jazda na suwak – określana metodą zamka błyskawicznego, wykorzystywana w przypadkach zatorów drogowych – zwężenie lub zamknięcie pasa ruchu, które z reguły mogą być spowodowane np. zanikaniem pasa jezdni, robotami drogowymi lub uszkodzonym, bądź niesprawnym pojazdem, zajmującym pas ruchu. Jazda na suwak polega na naprzemiennym wpuszczaniu kierowców z pasa, który się kończy.

Naprzemienne włączanie się do ruchu – jazda na suwak

Naprzemienne włączanie się do ruchu (jazda na suwak) reguluje art. 22 ust. 4a i 4b ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który brzmi następująco:

4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.

Ustawa PRAWO O RUCHU DROGOWYM art. 22 ust. 4a i 4b
Naprzemienne włączanie się do ruchu – jazda na suwak

Powyższe zmiany mają na celu wprowadzić większą płynność ruchu na całej szerokości jezdni. Kierujący pojazdem znajdujący się na pasie ruchu, na którym nie może kontynuować jazdy z powodu zanikania pasa ruchu, bądź występującej przeszkody powinien mieć umożliwioną zmianę pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy. Należy jednak pamiętać, że kierujący zmieniający pas ruchu nie został jednak zwolniony z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności!

WESPRZYJ NAS KAWĄ:
 
Postaw mi kawę na buycoffee.to
   

2 Comments

  1. Michal90

    Czytałem dzisiaj na Gazeta.pl jak to kierowcy „ładnie” zrobili korytarz życia na a2, strażacy nie mieli jak dojechać do miejsca wypadku drogowego, a tyle się o tym mówi w mediach.

    • Niebieski

      Trochę wody w Wiśle musi upłynąć, aby wszyscy kierowcy zaczęli stosować korytarz życia, a jazda na suwak nie kończyła się kolizją.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén