Policyjny blog Niebiescy997

Informacje, ciekawostki dotyczące służby w Policji

Informacje, Rekrutacja do Policji

Zarobki w Policji. Ile zarabia policjant?

protest służb mundurowych

Protest służb mundurowych w 2018 roku

Wymagania płacowe kandydatów do służby w Policji

Powiedzmy sobie wprost. Głównym czynnikiem motywującym do podjęcia pracy, w naszym przypadku służby. Jest chęć zarobku godziwych pieniędzy, które pozwolą egzystować na dobrym poziomie. Zarobki w Policji to temat numer jeden w dobie ubiegłorocznego protestu służb mundurowych.
Dla kawalera satysfakcjonującym pieniążkiem będzie wypłata rzędu 2500zł netto miesięcznie. Z kolei mężczyzna – głowa rodziny, mający na utrzymaniu dwójkę dzieci. Może określić swoje kryterium minimalnych zarobków na poziomie 3500zł netto.

Zarobki w Policji uzależnione są od kilku zmiennych. Jest to min. wysługa lat oraz dodatek stały. Funkcjonariusze mający stanowiska kierownicze otrzymują również dodatek funkcyjny. Ponadto policjantom spełniającym określone warunki, przysługują również dodatkowe gratyfikacje pieniężne. Takie jak równoważnik za brak mieszkania (średnio 230zł netto miesięcznie) oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

Zarobki w Policji. Ile zarabia policjant?

Policjant na stanowisku kursanta, znajdujący się na sześciomiesięcznym szkoleniu podstawowym, otrzymuje wynagrodzenie rzędu około 2300zł netto. Niektóre garnizony wraz z przyjęciem do służby podnoszą dodatek stały o 100zł brutto (82 zł netto). W przypadku funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji należy również doliczyć dodatek stołeczny w kwocie 479, 90 zł brutto (374 zł netto). Przysługujący również kursantom na szkółce Policji.

Funkcjonariusz na drugiej grupie zaszeregowania (Policjant), który ukończył szkolenie podstawowe zasadnicze, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości około 3100zł netto.

Policjant na trzeciej grupie zaszeregowania (Referent), może liczyć na zarobki oscylujące w granicach 3400 – 3500zł netto. Kwota może różnić się w zależności od wysokości posiadanego dodatku stałego, który na tej grupie zaszeregowania, według średniej waha się od 200-300zł brutto oraz wysługi lat. W większych jednostkach awans na trzecią grupę zajmuje średnio od dwóch do trzech lat służby.

Dzielnicowy oraz kontroler ruchu drogowego, znajduje się się na czwartej grupie zaszeregowania. Jego zarobki mieszczą się w granicach od 3650 do 3800 złotych netto.

Piąta grupa zaszeregowania przeznaczona jest dla detektywów oraz asystentów. Podobnie jak w przypadku czwartej grupy, rozbieżność uposażenia jest duża, ze względu na staż pracy (wysługa lat) oraz posiadany dodatek stały, który z biegiem lat służby jest podnoszony. Zarobki na piątej grupie wahają się pomiędzy 4200-4300zł netto.

Tabela przybliżonych zarobków policjantów na poszczególnych stanowiskach służbowych
Stanowisko służbowe Grupa zaszeregowania Uposażenie netto
 Detektyw, asystent  5  4200-4300
 Dzielnicowy, kontroler ruchu drogowego
 4 3650-3800
 Referent  3 3400-3500
 Policjant  2  około 3100zł
 Kursant  1  około 2300zł

Średnia krajowa w Policji

Według danych, które podał Główny Urząd Statystyczny, średnia krajowa w maju 2019 wyniosła 5057, 82 zł brutto – około 3590zł netto (na rękę). Średnią krajową zarabiają policjanci z minimum kilkuletnim stażem służby oraz zaszeregowaniem na minimum trzeciej grupie.
Funkcjonariusze zajmujący stanowiska kierownicze mogą otrzymywać na rękę nawet do półtorej średniej krajowej. Warto zadać sobie jednak następujące pytanie – jakie zarobki mają kierownicy w cywilu?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w maju 2019 wyniosło 5057zł brutto. Średnia krajowa a zarobki w Policji.
Główny Urząd Statystyczny podał, że średnia krajowa w maju 2019 r. wyniosła 5057, 82 zł brutto – około 3590 zł netto.

Trzynasta pensja i mundurówka

Z racji posiadania bonusowej trzynastej pensji (nagroda roczna ) oraz tzw. mundurówki przez funkcjonariuszy Policji. Panuje również zwyczaj sumowania trzynastu pensji plus mundurówki (około 2300zł netto), a następnie wyciągania średniej, którą podaje się jako średnią pensję na danej grupie zaszeregowania. Trzynasta pensja wypłacana jest zazwyczaj w lutym, a mundurówka w kwietniu. Policjanci w służbie przygotowawczej otrzymują połowę mundurówki.
Funkcjonariusz na trzeciej grupie zaszeregowania, w służbie stałej, otrzyma dodatkowo 5800zł netto, sumując mundurówkę oraz trzynastą pensję. Podnosi to wówczas średnią pensję do kwoty oscylującej w granicach 4000zł netto.

Równoważnik za brak mieszkania w Policji

Podając rzetelne informacje, należy nadmienić, że spora grupa funkcjonariuszy, zwłaszcza tych młodszych wiekiem, którzy nie posiadają własnego lokalu mieszkalnego, pobiera równoważnik za brak mieszkania w kwocie około 230zł netto miesięcznie. Policjant posiadający członka rodziny (żona, dzieci), otrzymuje dodatkowo około 210zł netto miesięcznie. Sumując, za brak mieszkania można inkasować około 440zł netto miesięcznie, po przejściu do służby stałej – to jest po trzech latach od przyjęcia do służby w Policji.

Dodatek żywieniowy w Policji

W Policji, podobnie jak w wielu zawodach cywilnych, występuje dodatek żywieniowy, który znany jest również jako równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie funkcjonariusza. Dodatek żywieniowy w Policji w kwocie 12 złotych przysługuje funkcjonariuszom pełniącym służbę na wolnym powietrzu przez minimum 4 godzinny w porze jesiennej i zimowej – od 1 listopada do 31 marca. Policjant, który w ciągu miesiąca przepracuje 20 służb na wolnym powietrzy otrzyma kwotę równą 240 złotych.

Zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

Funkcjonariusz, który zamieszkuje w pobliżu miejsca pełnienia służby – jednostki, otrzymuje zwrot kosztów dojazdu. Policjant chcąc pobierać zwrot kosztów dojazdu, nie może przekroczyć limitu 60 minut na dojazd do jednostki, korzystając z komunikacji publicznej – autobusy, kolej. Kwota zwrotu ustalana jest na podstawie cen biletów w dwie strony, a następnie mnożona przez liczbę dni w służbie. Jeśli przekroczy liczbę dni pracujących w danym miesiącu, wówczas wypłacana jest kwota biletu miesięcznego.

Dopłata do wypoczynku w Policji

Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariusza oraz jego członków rodziny (małżonkowie, dzieci) to odpowiednik świadczenia wypłacanego pracownikom cywilnym, które potocznie określa się jako „wczasy pod gruszą”. Wypłacana raz w roku. Kwota dopłaty wynosi 26, 35 procent kwoty bazowej dla funkcjonariuszy, która niezmiennie od 2009 wynosi 1523, 29zł, to jest około 330zł netto na każdego członka rodziny.

Podwyżki w Policji w 2019 i 2020 roku

W ostatnich latach funkcjonariusze służb mundurowych podległych MSWiA, otrzymali kilka podwyżek wynagrodzenia. Wzrost ten jest odczuwalny. W 2019 roku otrzymaliśmy podwyżkę uposażenia w wysokości 655zł brutto (wliczając w to nagrodę roczną), a w przyszłym 2020 roku powinniśmy otrzymać kolejną, w kwocie 500zł brutto. Rząd zapowiada, że kolejna Ustawa modernizacyjna, przewidziana na lata 2021 – 2024 będzie posiadać nacisk na wzrost uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA, niemniej jednak czas pokaże na ile sprawdzi się kiełbasa wyborcza.

Protest służb mundurowych odbył się w Warszawie, 2 października 2018 roku. Dotyczył podniesienia płac w Policji. W związku z tym zarobki w Policji podniosły się o 655zł brutto w 2019 roku.
Protest służb mundurowych w Warszawie, 2 października 2018 roku

Zarobki w Policji „in progress

Podsumowując. Zarobki w Policji za sprawą ostatnich podwyżek, podnoszą się zdecydowanie do góry. Niestety dla wielu potencjalnych kandydatów, którzy przywykli do wysokiego standardu życia lub mają rodziny na utrzymaniu, są to kwoty nie wystarczające, odstraszające pretendentów do niebieskiego munduru.
Hossa gospodarcza, rynek pracownika to wyzwania dla współczesnej Policji, które istotnie przekładają się na poziom kandydatów do służby.

WESPRZYJ NAS KAWĄ:
 
Postaw mi kawę na buycoffee.to
   

2 Comments

  1. przyszłyEmeryt

    Zarobki w policji są ciągle nie adekwatne do tego, jakie mamy obowiązki. Codziennie słyszy się o sytuacjach, że jeden z gliniarzy został potrącony, nie tak dawno pobity … 3000 tysiące złotych za narażanie życia?! To stanowczo ZA MAŁO!

  2. Cywil

    A jak to wygląda dzisiaj? Po podwyżkach.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén