Policyjny blog Niebiescy997

Informacje, ciekawostki dotyczące służby w Policji

Rekrutacja do Policji

Plusy i minusy bycia policjantem. Prawa emerytalne w Policji

Dzisiejszy wpis poświęcony jest przedstawieniu plusów oraz minusów zawodu funkcjonariusza Policji. Sądzę, że w czasie medialnej promocji służby w Policji, którą utożsamia się społeczeństwu z czymś „prestiżowym”. Głównie przez wałkowany temat, jakim są prawa emerytalne w Policji. Warto przedstawić prawdziwy obraz pracy (służby). Wynikające z niej korzyści zawodowe, materialne, a przede wszystkim powiedzieć wprost o wyrzeczeniach i poświęceniach, które nie zawsze przekładają się na finanse funkcjonariusza, nie wspominając o wdzięczności ze strony klientów (obywateli). W ostatnich latach do formacji trafia zdecydowanie za dużo osób, niebędących w pełni świadomym z czym wiąże się służba w Policji.

Prawa emerytalne w Policji

Policjanci przyjęci do służby przed rokiem 2012 objęci są „starymi” uprawnieniami emerytalnymi, które uprawniają ich do przejścia na mundurową emeryturę po odsłużeniu 15 lat w formacji. Nadmienię, że funkcjonariusz, który wysłużył daną liczbę lat w wojsku, a następnie wstąpił do Policji. Będzie miał zaliczony ten okres służby na poczet wysługi lat w mundurze, a tym samym zachowa ciągłość lat do emerytury.

Od 1 stycznia 2012 roku weszły w życie nowe wymogi, dotyczące przejścia na emeryturę mundurową. Funkcjonariusz musi odsłużyć minimum 25 lat oraz posiadać 55 lat życia. Obecnie trwają prace rządowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, której celem jest min. realizacja postulatów NSZZP (Niezależny Samodzielny Związek Zawodowy Policjantów) przyjętych przez Rząd na fali ubiegłorocznej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Przypieczętowanej demonstracją policjantów oraz funkcjonariuszy pozostałych formacji mundurowych, podległych MSWiA, jak również służby więziennej. Jednym z postulatów jest zniesienie emerytalnego progu wiekowego – 55 lat życia.

Prawa emerytalne w Policji nabywa się po 25 latach służby oraz spełnieniu kryterium wiekowego - 55 lat życia.
Prawa emerytalne w Policji nabywa się po 25 latach służby

Stałe warunki pracy i wynagrodzenie

W Policji, w przeciwieństwie do cywilnego rynku pracy nie ma umów o pracę, zlecenie i tym podobnych.
Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po upływie okresu służby przygotowawczej policjant zostaje mianowany na stałe (Ustawa o Policji art. 29).

Poważne naruszenia zasad etyki lub niedopełnienie, przekroczenie obowiązków służbowych może skutkować wydaleniem ze służby. Z byle powodu nie można „zwolnić” policjanta ze służby. Jest to duży plus, który daje komfort psychiczny – nie musisz się obawiać o utratę zatrudnienia i środków do życia.

Wynagrodzenia policjantów są bardzo zróżnicowane w zależności od zajmowanego stanowiska służbowego oraz posiadanych dodatków. Zarobki funkcjonariusza ze stażem trzech lat służby oscylują w granicach średniej krajowej (4950 zł brutto w I kw. 2019 roku).
Więcej na temat wynagrodzeń w Policji znajdziesz w artykule – Zarobki w Policji. Ile zarabia policjant?

Możliwość rozwoju zawodowego

Wraz z biegiem lat służby, nabywaniem doświadczenia oraz podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Policjant może awansować na wyższe stanowisko (grupa zaszeregowania), zmienić wydział, nawet zostać skierowany na kurs oficerski do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (WSPol).

Ogólna postawa funkcjonariusza, zaangażowanie w służbie, a przede wszystkim spryt. Zdecydowanie przybliżają do osiągnięcia zamierzonego, w granicach rozsądku, stanowiska. Droga awansu w Policji dla niektórych funkcjonariuszy przybiera formę autostrady, pozostali muszą uważać na ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym.

Kurs oficerski zakończony jest promocją na pierwszy stopień oficerski
Promocja na pierwszy stopień oficerski

Służba w weekendy i święta

Policja jest jedną z służb mundurowych, które funkcjonują 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Niezależnie od zajmowanego stanowiska, pełnionych obowiązków. Zdarzają się służby, które wypadną w wakacyjny weekend bądź Święta Bożego Narodzenia. Częstotliwość takich zmian wypadających w dni wolne od pracy jest zdecydowanie większa w przypadku funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę na ulicy. Są na pierwszej liniijeżdżą na interwencje, obsługują zdarzenia drogowe (wypadki, kolizje).
Pełniąc służbę w komórkach patrolowo-interwencyjnych, warto mieć świadomość, że częstotliwość służb wypadających w porze nocnej jest bardzo duża. Zwłaszcza w jednostkach, pracujących na „ósemkach” – 8 godzinny system zmianowy. Dla niewielkiej części społeczeństwa prawa emerytalne w Policji stanowią nawiązkę za służbę pełnioną na ulicy oraz nienormatywny czas pracy.

Dynamicznie zmieniający się grafik

W Policji, a dokładnie wśród przełożonych, zwłaszcza „starszej daty” panuje powiedzenie – „potrzeba służby”, którym usprawiedliwiają wielokrotne zmiany w grafiku. Za wielokrotne mam na myśli zmiany dnia i godziny służby, dokonywane kilkukrotnie w ciągu doby, nie wspominając o tygodniu czy miesiącu. Z własnych obserwacji i relacji Niebieskich. Mogę śmiało powiedzieć, że nie są to przypadki odosobnione.
Ostatnimi czasy można dostrzec zmianę podejścia przełożonych. Powiedziałbym, wynikającą z nacisku „góry”, zwłaszcza po ostatniej akcji protestacyjnej, która dała jasny przekaz społeczeństwu, że w Policji nie dzieje się dobrze, a to przekłada się na poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Ryzyko zawodowe funkcjonariusza Policji

Funkcjonariusze pełniący służbę na ulicy, narażeni są na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. Począwszy od obywateli, którzy wyładowują swoją agresję w stosunku do interweniującego patrolu. Naruszając nietykalność cielesną policjantów, bądź powodując uszkodzenia ciała.

Interwencje podejmowane przez funkcjonariuszy w stosunku do osób bezdomnych, uzależnionych od środków odurzających. Stanowią narażenie na zakażenie wirusami HBV, HCV, HIV.

W służbie Ojczyźnie od 1990 roku poległo niespełna 120 funkcjonariuszy Policji. W najtragiczniejszy sposób wypełnili słowa roty ślubowania.

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowania obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

Rota Policyjnego Ślubowania
Ślubowanie w Policji to pierwszy etap na drodze mundurowej kariery funkcjonariusza.
Ślubowanie w Policji

Stress, alkohol i agresja

Nie można pisać o plusach i minusach bycia policjantem. Pomijając niewygodny temat, którym jest stress, alkohol i agresja, występujące w naszym zawodzie. Prawdziwy Pies od brudnej roboty, widział w służbie nie jedną ludzką tragedię, wąchał zwłoki bezdomnych, bogatych. Przyjmował „kurwy” i „chuje” na klatę, spoglądając w oczy setek naćpanych, bądź nietrzeźwych zatrzymanych osób. Powiadamiał rodzinę o śmierci bliskiej osoby. Podnosił lub odcinał cuchnącego już wisielca.

Stresujących interwencji oraz sytuacji w służbie policjanta nie brakuje. Każdy radzi sobie z nimi na swój własny sposób. Łatwym, a zarazem skutecznym sposobem jest alkohol. Nadużywany doprowadza do nałogu, problemów rodzinnych, agresywnych zachowań.

Problem ze stresem w Policji wiąże się z problemem alkoholowym.
Sposobem na stres jest alkohol po służbie

Czy warto zostać Policjantem?

Zanim odpowiesz na to z pozoru banalne pytanie. Zrób bilans zysków i strat, które poniesiesz jako przyszły funkcjonariusz. Zastanów się co dla Ciebie jest priorytetem w życiu. Służba obywatelom, a może wygodne życie, pozbawione trosk i problemów obcych ludzi. Czy nawet zmienione prawa emerytalne w Policji będą w stanie przekonać Cię do służby?

WESPRZYJ NAS KAWĄ:
 
Postaw mi kawę na buycoffee.to
   

1 Komentuj

  1. przyszłyEmeryt

    Wielu moich kolegów przez lata służby wpadło w ciężkie nałogi. Za dużo stresu i nerwów w tej robocie.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén