Policyjny blog Niebiescy997

Informacje, ciekawostki dotyczące służby w Policji

Informacje, Środki psychoaktywne

Poproszę śmierć za 5 złotych netto. Dopalacze

Dopalacze. Śmierć

Sezon urlopowy dobiega końca, pora wracać do służbowej rzeczywistości. Młodzież zdążyła otrząsnąć się po wakacyjnej przerwie, wraz z uczniami do szkolnych ławek wrócił, jak bumerang problem dopalaczy. W ubiegłym roku nowe środki psychoaktywne (NSP), potocznie określane jako dopalacze, przyczyniły się do zgonu 162 osób. W porównaniu do roku 2017, liczba zgonów ponownie wrosła. Dopalacze nadal stanowią poważne zagrożenie dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Czym są dopalacze i nowe narkotyki?

Dopalacze to potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych.

Wikipedia

Nowe narkotyki to produkty, w których składzie znajdują się substancje psychoaktywne oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy. Sprzedawane są między innymi pod postacią proszków, tabletek, roztworów, ale także np. mieszanek ziołowych do palenia.

TVP.info
Dopalacze zatrzymane przez policję. Mocarz
Dopalacze zatrzymane przez policję

GIS alarmuje. Zgon prawie co drugi dzień

Główny Instytut Sanitarny w raporcie pod tytułem „Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018”, przedstawia skalę problemu, jaką stanowią dopalacze oraz związane z ich stosowaniem następstwa dla zdrowia i życia osób zażywających omawiane substancje. Jak wspomniałem w tytule akapitu, informacją, która na czytelnikach może zrobić duże wrażenie jest liczba podanych w raporcie zgonów, powstałych z przyczyn wynikających z stosowania dopalaczy. Autorzy podają, że w 2018 roku NSP przyczyniły się do zgonu 162 osób – średnio co drugi dzień umierała osoba, która stosowała dopalacze. Niechlubny prym w rankingu prowadzi województwo śląskie – 67 ofiar śmiertelnych.

Liczba zgonów w poszczególnych województwach w wyniku bezpośredniego zwrócenia się do zakładów medycyny sądowej, laboratoriów toksykologicznych i Prokuratury, w 2018 r.
Liczba zgonów w poszczególnych województwach w wyniku bezpośredniego zwrócenia się do zakładów medycyny sądowej, laboratoriów toksykologicznych i Prokuratury, w 2018 r.
Źródło: Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018. Raport Głównego Inspektora Sanitarnego
Warto przeczytać: Służba w Policji. Jak zostać policjantem?

4260 przypadków interwencji medycznych

W 2018 roku na terenie całego kraju miało miejsce 4260 przypadków interwencji medycznych (IMed), związanych z zatruciem oraz podejrzeniem zatrucia nowymi środkami psychoaktywnymi. Do rejestru IMed zostały włączone zgłoszenia określone jako dopalacze, nieznane dopalacze, nieznane substancje psychoaktywne, nieokreślone substancje (psychoaktywne), wymienione z nazwy NSP lub produktydopalaczowe”. Po raz kolejny, tym razem w liczbie interwencji medycznych, prym wiedzie województwo śląskie – 1117, na drugim miejscu woj. łódzkie – 1094.

Liczba zgłoszeń z terenu kraju i poszczególnych województw w 2018 r.
Liczba zgłoszeń z terenu kraju i poszczególnych województw w 2018 r.
Źródło: Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018. Raport Głównego Inspektora Sanitarnego

Zmiana przepisów ukróciła proceder handlu dopalaczami

W sierpniu ubiegłego roku miała miejsce nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nowe przepisy szczególnie uderzyły w handlarzy dopalaczami, jak również osoby zajmujące się ich produkcją i wprowadzaniem do obiegu. Posiadanie znacznych ilości dopalaczy jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, a za handel nawet do lat 12. W celu ułatwienia aktualizacji i przyspieszenia delegalizacji kolejnych dopalaczy, listy związków zakazanych stanowią załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia, a nie do ustawy.

Policja wraz z Sanepidem regularnie zamyka nowe sklepy stacjonarne z dopalaczami
Policja wraz z Sanepidem regularnie zamyka nowe sklepy stacjonarne z dopalaczami

Dopalacz w cenie napoju energetycznego

Zamknięcie sklepów stacjonarnych z dopalaczami przyczyniło się niewątpliwie do ograniczenia ich dostępności, zwłaszcza wśród osób małoletnich, które kupowały je bez żadnych problemów. Biznes związany z produkcją i obrotem dopalaczami umocnił się w sieci. Sklepy internetowe oferujące nowe środki psychoaktywne funkcjonują nieprzerwanie, w miejsce zamkniętych przez organy państwowe powstają nowe. Cena dopalaczy jest znacznie niższa od popularnych narkotyków, lokalni dilerzy sprzedają dopalacze w cenie napojów energetycznych znanych marek.

DOPALACZE! Bieg do śmierci.
Źródło: KWP Katowice

Dopalacze problemem wśród młodzieży

W latach 2013-2017 wskaźnik IMed w zatruciach oraz podejrzeniach zatruć nowymi narkotykami (dopalaczami) na 100tyś. mieszkańców był największy w grupie wiekowej od 16 do 18 roku życia, a w roku ubiegłym w grupie od 19 do 24 roku życia. Młodzież w szkole średniej, jak również studenci najczęściej sięgają po nowe środki psychoaktywne. My, jako funkcjonariusze policji powinniśmy szczególnie potraktować ten problem, jako zło, które należy zwalczać wszelkimi, możliwymi sposobami – prewencja, profilaktyka, ujawnianie i zatrzymywanie dealerów oraz osób posiadających dopalacze.

Wskaźnik IMed w zatruciach oraz podejrzeniach zatruć nowymi narkotykami (dopalaczami) w grupach wiekowych (lata 2013-2018).
Wskaźnik IMed w zatruciach oraz podejrzeniach zatruć nowymi narkotykami (dopalaczami) w grupach wiekowych (lata 2013-2018).
WESPRZYJ NAS KAWĄ:
 
Postaw mi kawę na buycoffee.to
   

Leave a Reply

Theme by Anders Norén