Policyjny blog Niebiescy997

Informacje, ciekawostki dotyczące służby w Policji

Rekrutacja do Policji

Komisja lekarska do Policji

Komisja lekarska do Policji

Komisja lekarska jest ostatnim etapem postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. Kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę punktów w poprzednich etapach (test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) otrzymują skierowanie na komisję lekarską. Liczba osób wysyłanych na komisję lekarską uzależniona jest od ilości miejsc w danym naborze.

Karta obiegowa – lekarze specjaliści

W pierwszej kolejności otrzymujemy kartę obiegową – tzw. „obiegówkę”, z którą udajemy się do lekarzy specjalistów, takich jak:

  • okulista,
  • laryngolog,
  • dermatolog,
  • neurolog,
  • chirurg,
  • stomatolog,
  • lekarz internista,
Kandydat do służby w Policji otrzymuje zlecenie na RTG klatki piersiowej

Dostajemy również zlecenie na oddanie do analizy krwi i moczu, lekarz internista sprawdza czy wyniki są w normie. Dodatkowo jesteśmy kierowani na RTG klatki piersiowej oraz nosa.

Poradnia zdrowia psychicznego – PZP

Kandydat ponadto musi również zaliczyć poradnię zdrowia psychicznego (PZP), w której badany jest przez psychologa oraz psychiatrę. Wykonuje również szereg testów, zbliżonych do tych z etapu testu psychologicznego – MultiSelect.

Wraz z uzupełnioną w opinie kartą obiegową oraz wyżej wymienionymi zleceniami, udajemy się przed komisję lekarską, która wydaje opinię na temat naszej przydatności do służby w Policji. Komisja lekarska do Policji mimo, że jest ostatnim etapem postępowania kwalifikacyjnego. Potrafi poprzez wydanie nieprzydatności do służby, zakończyć negatywnie rekrutacje. Od opinii komisji lekarskiej możemy się odwołać.

Więcej informacji na temat komisji lekarskiej znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa –http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002035.

WESPRZYJ NAS KAWĄ:
 
Postaw mi kawę na buycoffee.to
   

Leave a Reply

Theme by Anders Norén