Policyjny blog Niebiescy997

Informacje, ciekawostki dotyczące służby w Policji

Informacje, Rekrutacja do Policji

Stopnie w Policji

Stopnie w Policji

Mianowanie na pierwszy stopień oficerski. Źródło: WSPol

Rekrutacja do policji składa się z kilku etapów postępowania kwalifikacyjnego, jednym z takich etapów jest rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której często pada pytanie o stopnie w policji. Kandydat do służby musi bez zająknięcia wymienić stopnie w policji wraz z podziałem na korpusy – korpus szeregowych, korpus podoficerów, korpus aspirantów, korpus oficerów młodszych oraz korpus oficerów starszych. Stopnie policyjne na przestrzeni ostatnich stu lat zmieniały się kilkakrotnie, ostatnia zmiana miała miejsce w 2001 roku.

Stopnie służbowe w Policji

Stopnie służbowe w Policji – każdy funkcjonariusz posiada dany stopień służbowy, który wyznacza jego miejsce w hierarchii służbowej. Stopnie policyjne nosi się na mundurze służbowym, umiejscowione są na naramienniku – pagonie. Stopnie w policji otrzymuje się dożywotnio, nawet po przejściu na emeryturę można używać posiadanego stopnia dodając określenie „w stanie spoczynku”.

Warto nadmienić, że występują również przypadki, w których funkcjonariusz może stracić stopień służbowy, między innymi, gdy utraci obywatelstwo polskie, w wyniku orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu pozbawienia praw publicznych lub skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Korpus szeregowych w Policji

 
Posterunkowy
 
Starszy posterunkowy

Korpus podoficerów Policji

 Sierżant
Sierżant
Starszy sierżant 
Starszy sierżant
 Sierżant sztabowy
Sierżant sztabowy

Korpus aspirantów Policji

Młodszy aspirant Policji
Młodszy aspirant
Aspirant Policji
Aspirant
Starszy aspirant Policji
Starszy aspirant
Aspirant sztabowy Policji
Aspirant sztabowy

Korpus oficerów młodszych Policji

 Podkomisarz Policji
Podkomisarz
Komisarz Policji 
Komisarz
Nadkomisarz Policji 
Nadkomisarz

Korpus oficerów starszych Policji

 Podinspektor Policji
Podinspektor
 Młodszy inspektor Policji
Młodszy inspektor
Inspektor Policji
Inspektor

Korpus generałów Policji

 Nadinspektor Policji
Nadinspektor
Generalny inspektor Policji 
Generalny inspektor

Mianowanie na służbowe stopnie w Policji

Uroczyste mianowanie na kolejny stopień służbowy odbywa się zazwyczaj w Święto Policji, które obchodzimy 24 lipca. Mianowanie na wyższy stopień służbowy uzależnione jest od pozytywnej opinii służbowej funkcjonariusza, zajmowanego stanowiska oraz stażu służby na dotychczasowym stopniu:

 • posterunkowy – rok,
 • starszy posterunkowy – rok,
 • sierżant – 2 lat,
 • starszy sierżant – 2 lat,
 • sierżant sztabowy – 2 lat,
 • młodszy aspirant – 3 lat,
 • aspirant – 3 lat,
 • starszy aspirant – 2 lat,
 • aspirant sztabowy – 4 lat,
 • podkomisarz – 3 lat,
 • komisarz – 4 lat,
 • nadkomisarz – 4 lat,
 • podinspektor – 3 lat,
 • młodszy inspektor – 4 lat,
 • inspektor – 4 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Policji, może mianować każdego policjanta na wyższy stopień.

Ustawa o Policji – art. 52 ust. 3
Mianowanie na kolejne stopnie policyjne w korpusie oficerów młodszych.
Mianowanie na pierwszy stopień oficerski. Źródło: WSPol

Sprawdź czy znasz stopnie policyjne – rozwiąż quiz

W niedalekiej przyszłości czeka Cię rekrutacja do policji? Tak jak wspomniałem wyżej, jednym z zagadnień, które weryfikuje rozmowa kwalifikacyjna do policji jest sprawdzenie znajomości stopni służbowych. Klikając w poniższy link możesz rozwiązać quiz i sprawdzić, czy przyswoiłeś już stopnie policyjne.

Quiz. Stopnie służbowe w policji

WESPRZYJ NAS KAWĄ:
 
Postaw mi kawę na buycoffee.to
   

1 Komentuj

 1. Ania

  Czy zgadza się odpowiedź z pyt 52. Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia……. czytałam, że jednak złagodzone są niektóre punkty. Więc nadal stosujemy się do ZARZĄDZENIE Nr 7 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji, ust. 2, czy do aktualnego stanu?

Leave a Reply

Theme by Anders Norén