Policyjny blog Niebiescy997

Informacje, ciekawostki dotyczące służby w Policji

Ciekawostki

Nieunikniony exodus kadrowy w Policji

Kadrowy exodus w Policji

Kadrowy exodus w Policji. Źródło: pinterest.com

Ostatnie miesiące roku zaowocowały zmianami kadrowymi na stanowiskach kierowniczych w MSWiA – nowy minister i jego nowy zastępca będą mieli w przyszłym roku spory orzech do zgryzienia. Rzeczpospolita w swoim artykule pt. „Policjanci masowo odchodzą ze służby”, podaje, że w latach 1990 – 1993 miała miejsce rekordowa liczba przyjęć – 30 tysięcy nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi polskiej policji. Do dnia dzisiejszego pracuje 20 tysięcy policjantów przyjętych w tamtych latach, część z nich posiada już pełną wysługę lat, a pozostali dołączą do tego grona w 2020 – 2021 roku. Autor artykułu podaje, że w następnych dwóch latach może odejść ze służby nawet do 10 tysięcy funkcjonariuszy. Sądzę, że liczba ta może być zdecydowanie większa, powodując exodus kadrowy w Policji w 2020 roku.

Przedemerytalna nagroda motywacyjna

Ubiegłoroczny protest służb mundurowych, którego kulminacyjnym momentem była wielka manifestacja środowiska mundurowego w Warszawie, zakończył się podpisaniem porozumienia pomiędzy federacją związków zawodowych służb mundurowych reprezentowaną przez Rafała Jankowskiego, a szefem MSWiA, którym wówczas był Joachim Brudziński. W podpisanym dokumencie znalazła się również deklaracja dotycząca zagospodarowania dodatkowych pieniędzy dla funkcjonariuszy, którzy posiadają co najmniej 25 lat służby i chcą nadal w niej pozostać. Projekt zmiany ustawy o Policji, mający być realizacją deklaracji o świadczeniu przedemerytalnym dla funkcjonariuszy, został przekazany do konsultacji związkowcom z NSZZP. Przedemerytalna nagroda motywacyjna ma przysługiwać funkcjonariuszom, którzy spełnią wszystkie z pięciu warunków przedstawionych w propozycji:

– osiągnięcie 25-letniego stażu służby;

– pełnienie służby w szczególnie trudnych warunkach (stanowiska wykonawcze) lub wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności (stanowiska kierownicze);

– wzorowe wykonywanie obowiązków;

– przejawianie szczególnej inicjatywy w służbie;

– uzyskiwanie znaczących wyników w służbie.

NSZZ Policjantów

Nagrodę policjantowi miałby przyznawać przełożony z własnej inicjatywy lub na wniosek innego przełożonego policjanta. Z opinii przygotowanej przez NSZZ Policjantów wynika, że proponowane rozwiązanie nie jest idealne. Pojawiają się również głosy niezadowolenia i krytyki z ust samych funkcjonariuszy, jak również strony związkowej, która uważa, że przedstawione kryteria będą mogły zostać spełnione tylko przez wąskie grono policjantów, zajmujących stanowiska kierownicze. Przedemerytalna nagroda motywacyjna miała by wejść w życie nie później niż 1 stycznia 2021 roku, ale czy jej obecny projekt zachęci doświadczonych funkcjonariuszy do odłożenia w czasie emerytalnych planów? Nagły odpływ doświadczonej kadry z pewnością nie pomoże sporej liczbie policjantów, którzy są w służbie od kilku lat i ciągle zdobywają niezbędne szlify, korzystając z pomocy „starszych” kolegów.

Program rozwoju służb mundurowych na lata 2021 – 2024

W połowie roku były wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, zapowiadał, że jego ministerstwo przygotowuje program rozwoju służb mundurowych na lata 2021 – 2024. W swoich słowach odnosił się wówczas do konieczności ciągłego podnoszenia uposażenia funkcjonariuszy podległych ministerstwu, jak również stworzeniu prawdziwego systemu motywacyjnego, postawić na „etos służby” oraz dobre szkolenie. Podsumowując, plan na lata 2021 – 2024 skupić ma się głównie na kapitale ludzkim.

„Ten trzeci planowany program nazwałem wstępnie, w odróżnieniu od dwóch poprzednich, programem rozwoju, ponieważ chodzić w nim będzie o to, żeby nie tyle nadrabiać zapóźnienia, bo temu celowi służyły te dwa dotychczasowe programy, a skupiać się na budowaniu nowoczesnego potencjału na przyszłość” – powiedział Zieliński.

infosecurity24.pl

Mamy początek grudnia, do dnia dzisiejszego nie zostały przedstawione żadne konkrety, które mogły by ewentualnie zachęcić funkcjonariuszy do pozostania w służbie. Przedemerytalna nagroda motywacyjna może być zachętą dla policjantów, których staż pracy wynosi minimum 25 lat, zakładając, że plan ten zostanie zrealizowany. Nie zapominajmy jednak, że spore grono młodszych służbą funkcjonariuszy, którzy nabyli już prawa emerytalne również planuje zakończenie kariery w przyszłym i kolejnym roku. Pierwsza fala odejść rozpocznie się, jak co roku zresztą, na początku lutego, zostało zaledwie dwa miesiące, aby przedstawić konkretny i doprecyzowany plan działania na następne lata. Wczorajsze spotkanie z ministrem Mariuszem Kamińskim zaowocowało kolejnymi zapewnieniami, które słyszę od kilku dobrych lat – czekamy na KONKRETY!

Muszę docenić ukłon ministra w stronę policjantów pełniących służbę na pierwszej linii. Zapowiedziano rozpoczęcie prac legislacyjnych nad zmianą stawki równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie funkcjonariusza, kwota ma wzrosnąć z 2,71zł do 12zł.

Dobra koniunktura na rynku pracy

Spora część nowych funkcjonariuszy, których w formacji nie brakuje, może nie pamiętać ostatniego kryzysu finansowego na świecie, wówczas Policja cieszyła się dużym zainteresowaniem, jako potencjalne miejsce zatrudnienia. Dzisiaj panuje dobra koniunktura na rynku pracy, powstają nowe innowacyjne zawody, przyciągające szczególnie dobrą pensją, jak również wygodą – praca w godzinach 7-15 od poniedziałku do piątku, płatne nadgodziny, regularne premie za spełnienie z góry określonych wytycznych. Pomijając kwestie socjalnobytowe służby w Policji, które w ostatnich latach ewidentnie uległy poprawie, trzeba wspomnieć o represyjnym charakterze naszej formacji odpychającym część społeczeństwa i potencjalnych kandydatów.

WESPRZYJ NAS KAWĄ:
 
Postaw mi kawę na buycoffee.to
   

4 Comments

 1. john

  F I R M A

  Droga siostro, drogi bracie
  Chcesz niebieskie nosić gacie
  Mieć pistolet i kajdanki
  W pracy spędzać wszystkie ranki
  Na wypłatę mieć jałmużnę
  Obowiązki bardzo różne
  Dla przykładu dwudziestego
  Do kościoła marsz kolego
  Jedenasty gdy przychodzi
  Na nowennę czas nadchodzi
  Świątki, piątki i niedziele
  Będziesz spędzał wciąż w kościele
  To zadania podstawowe
  One są obowiązkowe
  Policjantem będziesz z nazwy
  To już zawód nie tak ważny
  Społeczeństwo z nas się śmieje
  Resort nie wie co się dzieje
  Związki pisma wysyłają
  Na odpowiedź wciąż czekają
  Do premiera się udają
  Lecz go w pracy nie zastają
  Starzy mają dość wszystkiego
  Także przychodź ty kolego
  Testy zdać ci pomożemy
  Do Policji cię przyjmiemy
  Jeśli księdza w rodzie masz
  Świetnie sobie radę dasz
  Dzisiaj będziesz kierownikiem
  A za tydzień naczelnikiem…

  Ciemno wszędzie, głucho wszędzie
  Co to będzie, jak to będzie
  Gdy starszyzny już nie będzie…

  Nad tą trumną zapłaczemy
  Gdy Policję pogrzebiemy…

  • Powyższy tekst jest wymysłem autora i nie ma żadnego związku z ewentualnymi wydarzeniami rzeczywistymi

 2. zaq

  Jeżeli policjant z pełną wysługą dostanie 1000 zł netto żeby pracował dalej w zawodzie, to jemu się to nie opłaca. Ten dodatek nie podnosi emerytury. Pracując w cywilu za wiecej niż 2000 netto bedzie miał wiecej kasy niż dostając uposażenie z dodatkiem. Ponadto pozostając w policji może na czymś zmoczyć, a to oznacza obniżenie dodatku i tym samym emerytury. Każdy z głową na karku odejdzie robić w cywilu, a pozostaną tylko dekownicy i ludzie typu „ale ja tylko przesłuchiwać potrafię”

  • Doslaw

   Złoty komentarz

  • Zadowolony

   Opinia zaq-a jest trafna. Nie dotyczy jednak policjantów którzy nie chcą na emeryturze pracować za ” strósia” lub tego typu, ale chcą godnie służyć za dobre pieniądze i co najważniejsze czują się na siłach. Podwyżka o 1 tys w realiach naszej służby to spory grosz. O ile przy okazji władza nie wprowadzi jakiś ograniczeń przy naliczaniu emerytury…

Leave a Reply

Theme by Anders Norén